Corporate social activities

HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 05-CT/TW NGÀY 15/5/2016 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG , ĐẠO ĐỨC, TÁC PHONG HỒ CHÍ MINH.

06/10/2016

 Thực hiện kế hoạch số 456- KH/ĐU ngày 17/8/2016  của Đảng ủy Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, về việc CT số 05- CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính Trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh, Cảng hàng không Buôn Ma Thuột  đã tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện chỉ thị số 05 –CT/TW tại đơn vị.

       Cảng hàng không Buôn Ma Thuột đã mời đ/c Trần Đình Quế - tỉnh ủy viên, bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Đắk Lắk, nguyên là phó trưởng ban Tuyên giáo tỉnh  đến quán triệt nội dung chỉ thị 05- CT/TW.

       Tham dự hội nghị có Ban giám đốc Cảng hàng không Buôn Ma Thuột, Cấp ủy Chi bộ, toàn thể đảng viên, cán bộ công nhân viên làm việc tại Cảng hàng không Buôn Ma Thuột.

Hình 1: Đ/c Nguyễn Văn Tuân – Phó Bí thư Chi bộ- P.Giám đốc

 Cảng Hàng Không Buôn Ma Thuột phát biểu tại hội nghị.( Ảnh: Anh Tuấn)

         Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tuân – Phó Bí thư Chi bộ- P.Giám đốc Cảng hàng không Buôn Ma Thuột phát biểu chỉ đạo, nhấn mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, việc thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW cần tập trung vào sửa đổi phong cách, lề lối làm việc, nêu cao tính gương mẫu, tự giác đi đầu của cán bộ chủ chốt; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát kết hợp với công tác đánh giá cán bộ.

Hình 2: Đ/c Trần Đình Quế triển khai chỉ thị 05-CT/TW tại hội nghị

( Ảnh : Anh Tuấn )

            Đ/c Trần Đình Quế triển khai nghị quyết tập trung vào một số nhiệm vụ trọng yếu như sau:

          -   Đẩy mạnh việc học tập, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ  đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị

           -   Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nghị quyết của cấp ủy và nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi bộ. Gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.

   Hình 3: Toàn thể Đảng viên, công nhân viên tham gia hội nghị ( Ảnh : Anh Tuấn)

        Qua buổi học tập, quán triệt, Đảng viên trong chi bộ Cảng hàng không Buôn Ma Thuột đã hiểu sâu, nắm vững những nội dung cơ bản của Nghị quyết, từ đó vận dụng vào thực tiễn công tác tại đơn vị và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi cán bộ, đảng viên trong chi bộ.Đồng thời làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ về các cuộc đấu tranh chống quan điểm sai trái của thế lực thù địch, những nhận thức lệch lạc, củng cố và nâng cao niềm tin của cán bộ, Đảng viên, công nhân viên, người lao động.

                                                                   Tin bài : Thanh Nga

 

 

Gallery

 

System airports

 

Future schedule