Airline operations

Báo Huấn luyện nội bộ xử lý tình huống Hệ thống SDCS gặp sự cố khi làm thủ tục cho khách - CHK Buôn Ma Thuột

15/09/2017

Trong hai ngày 04 và ngày 06 tháng 9 vừa qua, phòng Phục vụ bay (phòng PVB) Cảng hàng không Buôn Ma Thuột đã tổ chức đợt huấn luyện xử lý tình huống hệ thống làm thủ tục bị sự cố: trong khi làm thủ tục khi hệ thống SDCS mất kết nối dữ liệu với máy chủ. Mục tiêu đặt ra trong đợt huấn luyện này là để nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ, phong thái làm việc chuyên nghiệp, trật tự, lịch sự; xử lý tình huống kịp thời, đúng thời gian đóng chuyến bay; hạn chế đến mức thấp nhất việc thiếu hay nhầm lẫn khách và hành lý cho nhân viên trong phòng PVB.

(Ảnh: Việt Bắc)

Hình 1 - Nhóm nhân viên đóng giả làm hành khách

Diễn ra trong 02 ngày với kịch bản huấn luyện có những tình tiết khác nhau cho từng ngày, đặt ra yêu cầu cho 02 nhóm nhân viên tham gia phải có cách xử lý phù hợp với từng tình huống cụ thể. 

(Ảnh: Việt Bắc)

Hình 2 -Ban chỉ huy huấn luyện đang quan sát phần thực hiện của các nhóm tham gia

Đợt huấn luyện nội bộ được đánh giá diễn ra thành công tốt đẹp. Kết thúc đợt huấn luyện, Ban chỉ huy huấn luyện và phòng PVB đã trao phần quà khích lệ tinh thần cho các thành viên của 02 nhóm nhân viên đã tham gia.

Thành công của đợt huấn luyện nội bộ có ý nghĩa quan trọng đối với phòng PVB: Một là, làm chuyển biến nhận thức của cán bộ, nhân viên của phòng, giúp nâng cao tinh thần, không chủ quan, luôn chuẩn bị tốt về nhân lực, vật tư thiết bị trước, trong và sau chuyến bay. Hai là, đánh giá được tiềm lực của phòng, của Cảng hàng không về khả năng vận hành cơ chế chỉ đạo, lãnh đạo. Chỉ huy của các cấp phòng, tổ,…. Ba là, là điều kiện, cơ sở để sắp xếp lực lượng lao động trong phòng phù hợp với thực tế. Bốn là, đánh giá được trình độ, sẵn sàng nhận và hoàn thành công việc của phòng đáp ứng được yêu cầu của hãng. Năm là, đánh giá đúng khả năng huy động lực lượng, phương tiện trong phòng và sự phối hợp các phòng với nhau để hoàn thành nhiệm vụ .

 Tin bài: Khánh Linh

 

Gallery

 

System airports

 

Future schedule